Vyberte stránku

Jan Michael Kubín

Kandidát do Senátu: 2 – 3. říjen 2020
Volební obvod 21: Praha 5 a 13

tel: 602 344 013

jan.kubin@hnuticesta.cz

AKTUALITY

Kde se můžeme tento týden setkat?

Poslechněte si, přečtěte si…

Rozhovor s Janem Michaelem Kubínem

O tom, jakému tématu by se Jan Michael Kubín chtěl v Senátu věnovat, jaký názor má na "Zelený úděl pro Evropu", o ČR a zahraniční politice a dalším se ve stručnosti dočtete na...

číst více

MŮJ PROGRAM

OCHRANA PŘED EKONOMICKÝMI DŮSLEDKY GLOBALIZACE

Je potřeba se připravit na přicházející ekonomickou krizi a zároveň začít diskuzi o podobě NOVÉ EKONOMIKY. Současný ekonomický model je neudržitelný.

Je nutné chránit ekonomické zájmy našich občanů a firem, je potřeba eliminovat destruktivní rozhodování EU, neblahý vliv korporací a vytvářet prospěšné podmínky pro české firmy a občany ČR.

VÍCE

Rád bych poukázal na současné ekonomické prostředí, které je dlouhodobě prosazováno v České republice, a které je nám vnucováno z EU. Politika EU je pro malé státy destruktivní, protože podporuje nadnárodní společnosti, monopolní trhy, vytváří universálního spotřebitele, prosazuje jednu měnu a zadlužování společnosti, importuje migranty, obhajuje bezbřehý liberalismus, vedení státu předává neziskovým společnostem, menšiny usurpují většinu, funkce rodiny je bagatelizována, zhoršuje se zdraví občanů a klesá vzdělanost. Jde o politická lobbistická rozhodnutí, která vytvářejí výhodné podmínky především pro nadnárodní společnosti a následně je chrání. Naše hospodářství již není v našich rukách. Všechno státní, co se dalo prodat, již bylo prodáno a stali jsme se kolonií. Ztrácíme ekonomickou sílu a soběstačnost.
Je potřeba se začít starat sami o sebe. To znamená vytvářet optimální podmínky pro naše občany, naše firmy a pracovat na naší soběstačnosti. Současná ekonomická krize opět odhaluje, že velké státy (ve službách nadnárodních korporací) rozhodují jen ve svůj prospěch. A proto musíme začít systematicky chránit sami sebe a naši zemi před destruktivní politikou EU a politiků, kteří jim posluhují. Vím(e), jak.

~

OCHRANA PŘED POLITICKÝMI DŮSLEDKY GLOBALIZACE

Jsme svědky naprostého selhání národních elit. Naše politické elity hájí velmi často zájmy cizí moci anebo jen své osobní či skupinové / oligarchické zájmy. Na zájem celku nehledí vůbec.

CESTA ven nespočívá jen ve výměně politické garnitury. To by nestačilo. Nová politická garnitura musí mít společnou vizi a připravený projekt změny.  Nositelem této vize je hnutí CESTA.

VÍCE

Je zjevné, že politické elity nehájí naše zájmy. Co s tím?

Buďme k sobě otevření a rozhodujme zdravým rozumem. Komunikujme a konejme v souladu s Přirozeným řádem života. Musíme se začít chovat jinak.

Musíme jít jinou CESTOU. Víme, co konat v jednotlivých oblastech hospodářství. Víme, co je potřeba v rámci přicházející krize zachránit v jednotlivých resortech. Víme, co je potřeba změnit a vytvořit, co nikdy nebylo vytvářeno. Přijďte volit do SENÁTU toho, kdo hájí skutečné zájmy našich občanů a českých firem! Vím(e) jak.

OCHRANA PŘED ZPRIVATIZOVÁNÍM STÁTU OLIGARCHY

Posledních přibližně dvacet let jsme svědky plíživé privatizace státu. Velmi markantně je to vidět na příkladu exekucí, které se staly symbolem tohoto „zločinného spolčení“. V jiných oblastech (zdravotnictví, školství…) to není zatím tak zřejmé.

Senát se tak může stát v jistém slova smyslu i posledním obranným valem demokracie. V době klidu téměř zbytečný, v době krize neocenitelný.

VÍCE

Posledních přibližně 20 let jsme svědky plíživé privatizace státu. Dva hlavní motory vývoje společnosti tržní ekonomika a zastupitelská demokracie přestaly fungovat. Hospodářství je zmonopolizované a zastupitelé nezastupují občany, ale bohaté firmy. Jsme v další destrukční fázi vývoje, kdy oligarchové se stávají politiky, aby nemuseli s politiky  vyjednávat a nemusili je platit. Mluvíme o privatizaci funkcí státu, které již má charakteristiky „zločinného společní“, zprivatizování agendy exekucí, zákony připravují specializované právnické firmy, řadu činností vykonávají neziskové společnosti, kvalita vzdělání upadá, ztrácíme konkurenční výhody, zdravotnictví je černou finanční dírou a přitom % počty nemocných s civilizačními chorobami roste, platíme dotace prosperujícím ziskovým společnostem. Stát se stal „dojnou krávou“ pro vyvolené. Jak dlouhou si to necháme líbit? Elity si vytváří zákony pro sebe. Snaží se změnit ústavní a volební zákony, abychom byli opět pod vládou jedné strany.
Jsme na cestě zadlužení země jako v Řecku a Španělsku.

Tudy přeci nechceme jít. Je potřeba začít vytvářet podmínky pro naše občany a pro
naše malé a střední firmy, proto je důležitý senát. Potřebujeme prosazovat   stabilitu státu a hospodářství.

Potřebujeme spravedlivý soudní systém. Potřebujeme efektivní a zeštíhlenou  administrativu. Potřebujeme zdravé státní finance. Tato země je dlouhodobě vedena do destrukce. Ztrácíme ekonomickou i politickou schopnost a nástroje, jak se o svou zemi starat. Je potřeba decentralizovat moc a vrátit ji do rukou občanů v regionech. Je potřeba obnovit přirozené kontrolní mechanismy do řízení regionů i celého státu.

Nenechme si ukrást naši zemi. Chraňme ji! Vím(e), jak.

O MNĚ

Kdo jsem?

Narodil jsem se 10. 11. 1963 na Praze 5. V Praze bydlím celý život. V roce 2003 jsem byl u Československé církve husitské pokřtěn jménem Michael. Jsem podruhé ženatý a mám 5 dětí.

Vystudoval jsem přírodovědné gymnázium a obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Devatenáct let jsem pracoval v manažerských funkcích několika výrobních firem jako zaměstnanec i spolumajitel. Nyní již patnáct let podnikám na mezinárodním zdravotním trhu v oblasti exportu a importu lékařských přístrojů a poradenství ve zdravém životním stylu. Mluvím anglicky a rusky. Jsem spolutvůrcem sportovní haly na curling v Praze na Chodově.

Byl jsem u zrození divadla Mana na Praze 10. Jsem autorem textu o Přirozeném řádu života (www.pansofia.cz), na jehož základě bylo v roce 2017 založeno politické hnutí Cesta odpovědné společnosti (www.hnuticesta.cz). Máme vizi a řešení, jak v souladu s Přirozeným řádem uzdravit společnost.

Proč kandiduji?

Jsme v čase přicházejících obrovských změn. Je a bude opravdu nezbytné, aby každý osobně si uvědomit a přijal svou odpovědnost za sebe, za svůj osud i za osud této země. Jsou to naše rozhodnutí, co tvoří podobu společnosti. Jsou to naše znalosti a dovednosti tvořící budoucnost jako naše budoucí ctnosti.

Budeme svobodní a odpovědní nebo svou svobodu a odpovědnost dáme do rukou EU a jejich politikům. Pojďme volit odpovědnou CESTU.

Současná společnost je řízena globálně ekonomicko – politickými elitami a je vedena do destrukce.

Jsme jako na palubě Titaniku a je potřeba si uvědomit, že jsme nejen pasažéři, ale také tvůrci této plavby, a proto my můžeme rozhodnout, kudy a jak plout. Nenechme se potopit. A proto buďme tvůrci naší budoucnosti!

Proč za hnutí CESTA?

Jsem místopředsedou hnutí Cesta odpovědné společnosti. Hnutí CESTA  se svou vizí společnosti nenachází ani nalevo, ani napravo politického spektra. Jdeme jinou CESTOU. Nastávají významné změny ve společnosti a nemá smysl opravovat či oživovat přežité, nefunkční ekonomicko-politické nástroje.

Je a bude potřeba změnit společnost dle Přirozeného řádu, přičemž současná společnost je od tohoto ideálu vzdálena možná nejvíce v historii.

Je už potřeba konečně říci, že neexistuje neomezený ekonomický růst, že neexistuje neomezená spotřeba, že nelze hlásat a praktikovat svobodu bez odpovědnosti, jak to dělá dnešní liberalismus.

ZAPOJTE SE 

Chcete dostávat informace o dění v CESTĚ a o tom, co je nového? Zaregistrujte se zde.

Slider
VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTU

Chcete se aktivně zapojit do proměny společnosti a dělat smysluplné věci? Staňte se členem CESTY a spolu-tvůrcem nového, rozumnějšího uspořádání společnosti.

Slider
PŘISPĚJTE NA KAMPAŇ

Právě teď uvítám Vaši podporu. Pokud byste mne rádi měli jako svého zastupitele v Senátu, dovolte mi, abych Vás požádal o pomoc s volební kampaní.

Slider
POTKÁVEJME SE NA SPOLEČNÉ CESTĚ

Pojďme společně pracovat na skutečné proměně společnosti! Jednoduchý způsob, jak nás podpořit, je zaregistrovat se jako podporovatel hnutí CESTA.

Slider

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Zásady ochrany osobních údajů 
© 2017 - 2020 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád

Pin It on Pinterest

Share This